Vals på blomsteräng

På Konstepimin i Göteborg var jag en del av projektet Vals på blomsteräng som gick ut på att konstnärer från olika fält åkte ut till träffpunkter och äldreboenden där äldre fick möta och själva pröva på att skapa. Grundidén handlar om att mötas och om att utrycka sig, att ge möjlighet till att pröva på. Den som vill får dela med sig eller låna ut ett minne, ljud, bild eller en form. Det kan vara djupaste allvar, mörkt, ljust, lekfullt, fint eller luddigt och diffust. Kort kan upplägget beskrivas som inspirationsmöte och verkstad – där minnen kittlas fram och fångas upp i en rörelse, ett ljud eller form och bild. Under detta projekt 2017 fick deltagarna möta och inspireras av mig och två andra konstnärer som tagit sig an temat ”Vals på blomsteräng” på olika sätt; jag som ljudkonstnär, Bronja Novak Lindblad genom dans och rörelse, Pecka Söderberg genom skulptur, form och bild.

Mer info: Skapande har ingen åldersgräns