Hörlursriggen

Hörlursriggen skapar förutsättningar för att framföra och lyssna till musik, berättelser och ljud på platser där det tidigare inte varit möjligt. Genom 55 hörlurar kan lyssnarna vara delaktiga i en upplevelse som är både enskild och gemensam på samma gång. Det är ett sätt att sätta fokus på och upptäcka ljud vare sig det handlar om konst, berättelser eller pedagogiska projekt.

Hörlursriggen är en mobil scen och lånas ut för arrangörer i Västra Götalandsregionen. Projektet drivs av Kultur i Väst. Jag har på uppdrag av Kultur i Väst hand om teknikupplägg, koncept och innehåll. Jag arrangerade även 2012 en turné i Västra Götalandsregionen med Hörlursriggen med inbjudna musik, ljud och textkonstnärer.

www.kulturivast.se/hörlursriggen