Ljudkultur, minne, hembygd

Ljudkultur, minne och hembygd handlar om att utifrån begreppet ljudkultur undersöka hembygd, minnen, berättelser, föremål och platser där de muntliga berättelserna om och mänskliga relationerna till dessa är i fokus. Ljudkultur betyder i detta sammanhang att ljudet av platser och deras berättelser är en viktig del av hur de förmedlas. På så sätt får berättelserna en dimension av levande närvaro. Tillvägagångssättet för att samla in berättelser och minnen är också av vikt. Själva platsen med anknytning till berättelsen blir scenen för att spela in dem. Scenen aktiverar minnen hos berättaren.

Hembygd kan vara ett bondesamhälle, ett fiskesamhälle, en bruksort, ett köping eller en industristad.

Projeket är pågående och under 2015-2016 pågick projektet tillsammans med hembygdsföreningen Norra Vånga Excelsiorförening i Vara kommun. Ett antal personer från byn Norra Vånga eller med anknytning till den berättar om sina upplevelser på och kunskaper om olika platser i byn som resulterade i Ljud och berättelser från Norra Vånga. Utvalda berättelser finns att lyssna på genom att klicka på punkterna på kartan nedan.