Hur låter Vara

– ett projekt om att lyssna, bli medveten, minnas och skapa

Hur låter Vara är ett projekt som undersökt på vilka sätt det går att medvetet arbeta med ljud i olika sammanhang inom en kommuns olika verksamheter. Där ingår möjligheterna att använda upplevelsen och skapandet av ljud som ett pedagogiskt redskap, som ett hälsofrämjande element, som en konstnärlig upplevelse och som ett medvetandegörande av den omgivande ljudmiljön, ett redskap att skärpa sinnena. Projektet grundade sig på eget deltagande och engagemang där fokus legat på att lyssna och att skapa, på ljudet, upplevelsen och berättelsen. Att därigenom utforska nya utvecklingsmöjligheter och användningsområden inom olika verksamheter och discipliner och att korsbefrukta metoder och förhållningssätt som kan sammanfattas i begreppet kultur som metod. Ett annat viktigt begrepp för projektet är ljudkultur, sound culture på engelska, som inbegriper allt från hur ett samhälles ljud historiskt har utvecklats till ljuddesign, ljudkonst och musik.

Resultatet av projektet ställdes ut på Vara folkbibliotek.

Verksamheterna involverade i projektet var Vara folkbibliotek; Arentorp Skola, förskoleklassen; Norra Vånga Excelsiorförening,hembygdsförening; Nästegårdsskolan i Kvänum, årskurs 7; Varabygdens simsällskap; Tornumsgården i Kvänum, äldreomsorg.

Hur låter Vara genomfördes som ett pilotprojekt initierat av Gunlög Thorstensson från Kultur i Vara, Richard Widerberg som konstnär och pedagog och Nils Wiklander från Kultur i Väst under 2013–2014 med startstöd från Kulturbryggan. En rapport skrevs också om projektet. Projektet Ljudkultur, minne, hembygd är en fristående fortsättning på Hur låter Vara.