Pedagogik – undervisning – workshops

Workshops och undervisning med tema som exempelvis ljud och lyssnande, experimentellt musikskapande, platsbaserat berättande, interaktiva teknologier, interaktiondesign, audiovisuell media.

Workshoparna genomförs för högskolor, förskola, grundskola, särskola, gymnasie, vuxna, äldreboende. Kontakta mig för mer info om möjliga upplägg och innehåll.

Exempel på workshops:

Vals på blomsteräng
Konstworkshops på äldreboenden

Workshop i platsbaserat mobilt berättande
del av kurs i interaktionsdesign på Göteborgs Universitet

Ljudkurs på KV konstskola i Göteborg

Lysna til den song som jorden sjunger
ljudworkshop för grundskolelärare på Koster

Musikworkshop för särskolepersonal med appar i fokus

Reminiscensworkshop
remiscenslyssning på äldreboende i Kvänum

Tala om ljud
skollektion om ljud och lyssnande

Förändra stadens ljud
skapande ljudworkshop på Röhsska muséet

Ljudbingo
för barn på Göteborgs konsthall

Unga:Älvstaden
projekt om det framtida Göteborg för grundskolelever

Trapped in a loop
musikworkshop i liveloopteknik för alla åldrar

Fånga musiken
musikskapande med egeninspelade ljud för grundskolelever i Ale kommun

Lyssna till din stad
ljudvandring i Göteborg för att upptäcka hur staden låter. För skolor & vuxna

Hur låter Vara
ljudworkshops för förskola, grundskola, idrottsförening, hembygdsförening, äldreboende i Vara kommun