Ljudkultur

Ljuddesign, ljudkomposition, ljudinstallationer, rumslig gestaltning, musik

Begreppet ljudkultur inbegriper allt från hur ett samhälles ljud historiskt har utvecklats till ljuddesign, ljudkonst och musik. Många av mina projekt innehåller någon form av ljudkultur där olika aspekter av lyssnande är viktigt. Exempelvis arbetar jag med ljud och berättelser från ett kulturarvsperspektiv i projektet Ljud och berättelser från Norra Vånga. Jag genomför löpande så kallade ljudvandringar för att uppmärksamma hur en viss miljö låter. Det kan också handla om en ljudkomposition, ljuddesign eller soundscape för utomhus eller inomhusmiljö. Jag har också arbetat med ljuddesign för film. Att arbeta med ljudkultur inbegriper självklart också inspelning och bearbetning av ljud.

I ljudkultur ingår musik där jag som musiker arbetar mer experimentellt än traditionellt. Jag utvecklar så kallade nya musikaliska gränssnitt som innebär nya sätt att interagera med musikinstrument där instrumentet oftast är elektroniskt. Kan exempelvis vara för pekskärmar, smarta mobiltelefoner, spelkonsoler, textilier, rörelser.

Exempel på projekt:
Ljudkultur, minne, hembygd
Hur låter Vara
Voices from the Waters