Interaktionsdesign – interaktiva och audiovisuella teknologier

Installationer, ljud, ljus, video, sensorer, fysiska gränssnitt, mixed reality, smarta textilier, mobila gränssnitt, webb

Jag har lång erfarenhet av interaktionsdesign utveckling av interaktiva teknologier. Mitt fokus och intresse är framförallt att arbeta rumsligt och där människan och inte teknologin är i centrum. Rumslighet kan vara en ett konkret rum eller plats där interaktion och feedback sker direkt eller ett mer abstrakt koncept kring hur vi interagerar med teknologi – exempelvis nätbaserade mobila gränssnitt. Jag har alltid ett teknologikritiskt perspektiv i mina interaktiva projekt där jag ifrågasätter om både interaktionen och teknologin verkligen behövs. Jag ser allt för ofta fall där teknologin, och interaktionen anpassad till den, blir i fokus. Ibland är det bättre att dra ner på användningen av teknologi. Jag försöker alltid att hitta de mest öppna och hållbara tekniska lösningarna, vilket ganska ofta också är det billigaste.

Exempel på projekt:
Yellow Splitch